Program

Projekt “STEMajmo” financiran je kroz program „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“.

 

Glavni cilj programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ – eng. “Local Development and Poverty Reduction“ (LDPR), je jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj, što je također jedan od ključnih ciljeva Financijskog mehanizma EGP i Norveškog financijskog mehanizma.

Učinkovit obrazovni sustav predstavlja osnovu ekonomskog i socijalnog razvoja neke zemlje, pa je tako svrha programa jačanje osnovnoškolskog obrazovanja u sljedećim područjima: STEM, IKT, poduzetništvo, aktivno građanstvo.

Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

 Financirat će se projekti s naglaskom na poboljšanje
kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu
osnovnoškolskog obrazovanja, jačanje podrške jednakim mogućnostima
osnovnoškolske djece, stjecanje kompetencija za lakše zapošljavanje u
budućnosti, uključujući mjere u sljedećim područjima:
kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu
osnovnoškolskog obrazovanja, jačanje podrške jednakim mogućnostima
osnovnoškolske djece, stjecanje kompetencija za lakše zapošljavanje u
budućnosti, uključujući mjere u sljedećim područjima:
– prirodnim znanostima (kemija, fizika, priroda i društvo, biologija,
geografija, tehnička kultura) i matematici
– informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji u obrazovanju – uključivom
obrazovanju
– poduzetništvu, razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje
– aktivnom građanstvu
Posebna pozornost posvetit će se slabije razvijenim područjima u Republici
Hrvatskoj, kao i uključivanju učenika iz ranjivih skupina, te darovite djece u
projekte.
hrCroatian
Skip to content