EGP financijski mehanizam

EGP financijski mehanizam predstavlja doprinos Islanda, Lihtenštajna i Norveške prema zelenoj, konkurentnoj i uključivoj Europi.

Dva su opća cilja: smanjenje ekonomskih i društvenih razlika u Europi, te ojačanje bilateralnih odnosa između zemalja donatora i 15 zemalja EU-a Srednje i Južne Europe i Baltika.

Tri zemlje donatori blisko surađuju s EU kroz Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Donatori su osigurali 3,3 milijarde eura uzastopne sheme bespovratnih sredstava između 1994. i 2014. Za razdoblje 2014.-2021., EEA potpore iznose 1,55 milijardi eura.

Prioriteti za ovo razdoblje su:

  1. Inovacija, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
  2. Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva
  3. Okoliš, energija, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo
  4. Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje i temeljna prava
  5. Pravosuđe i unutarnji poslovi

Potpore EGP-a zajednički financiraju Island, Lihtenštajn i Norveške, čiji se doprinos temelji na njihovm BDP-u.

Prihvatljivost za bespovratna sredstva odražava kriterije postavljene za Kohezijski fond EU-a usmjeren je na zemlje članice u kojima je manji bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku od 90% prosjeka EU.

hrCroatian
Skip to content