PROJEKT - Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšanje STEM vještina u osnovnim školama Vukovarsko-srijemske županije - STEMajmo

STEMajmo

Upravitelj projekta: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Nositelj projekta: OŠ „Antun i Stjepan Radić“ Gunja

Partneri na projektu:

Vrijednost projekta: 6.661.369,81 kn (884.585,33 €)

img
img
img
img

Cilj projekta je jačanje STEM vještina i kreiranje novih STEM sadržaja u osnovnoškolskom obrazovanju za pet osnovnih škola u ruralnim područjima VSŽ. Planirane aktivnosti su edukacije učitelja i učenika (uključujući učenike s teškoćama) te implementacija stečenih vještina u svakodnevnom obrazovnom procesu. Projekt će kroz inovativan i interdisciplinaran način kroz modernizaciju i opremanje učionica biologije, kemije, tehničke kulture i informatike, uspostavu vanjskih učionica i vrtova, djeci osnovnoškolskog uzrasta približiti područje STEM-a, učiniti ga zanimljivim i dodatno ih usmjeriti na buduće potrebe tržišta rada kroz suradnju s odgojno obrazovnim institucijama, norveškim partnerima, organizacijom civilnog društva i lokalnim poduzećem.

• prirodne znanosti (kemija, fizika, priroda i društvo, biologija, geografija, tehnička kultura) i matematika
• informacijska i komunikacijska tehnologija u obrazovanju
• uključivo obrazovanje
• poduzetništvo, razvoj vještina i bolje prilike za zapošljavanje
• aktivno građanstvo

Kroz edukaciju učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika škole
• Primjenom neformalnih programa izobrazbe u područjima STEM-a
• Razvojem novih modela podučavanja u STEM-u
• Revidiranjem školskih kurikuluma u području STEM-a i aktivnog građanstva
• Studijskim posjetima u RH i Kraljevini Norveškoj
• Kroz suradnju s partnerima

hrCroatian
Skip to content